Select Page

Систематизација

Систематизација

Правилник

 II ПРАВИЛНИК -2015  ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК 2018 - 2 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК 2018 -3 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК -2018 - 4 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК- 2019 - 5 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК - 2019 - 6  

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking