УНАПРЕДЕНИ ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС СО КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, со потпишување на Колективен договор, се унапредија правата од работен однос за вработените во Општина Маврово и Ростуше.

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Маврово и Ростуше, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Рифат Рамадани од една страна и Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, го потпишаа Колективниот договор за вработените Општина Маврово и Ростуше.

Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, усогласување на платите со порастот на минималната плата итн.