Во тек се градежни активности околу уредување и поплочување на кругот на спортската сала Македонија која е составен дел од Спортско Рекреативниот Центар “Радика”.

Одкако се постави парното греење на дрва кое треба да ги подобри условите за работа во зимскиот период се помина на втората фаза на реализација на овој проект кој предвидува паркинг простор, зелени површини, односно целосно уредување на делот околу спортската сала. 
Финансиските срества целосно се обезбедени од сопствениот буџетот на општината.

sala 2 sala 3 sala 5 sala 6 sala 7