Во тек се активности за заштитување на локалните патишта низ сите населени места во општината.

Асфалтирањето на оштетени делови на патниот правец од регионалниот пат Гостивар – Дебар (место викано пороишта) па се до старата амбуланта во с.Скудриње е во завршна фаза, додека во процедура е тендер за одбирање на фирма која ќе изврши целосно асфалтирање на делот од локалниот пат од стара амбуланта па се до влезот на с. Скудриње (место викано долна чешма).

skudrinje asfaltirane na dupki