Во тек е асфалтирање на локалниот пат од Ростуше до Велебрдо. . Општина Маврово и Ростуша во соработка со Министерството за Финансии почна со реализација на овој инфраструктурен проект со кој значително ќе се подобрат условите за сообраќај на овој патен правец. Ова е вистински пример како еден граданочалник води грижа за развој на својата општина, но воедно и за тоа дека централната и локалната власт, заедно, можат многу повеќе да направат за поквалитетен живот на граѓаните.
v1 v2 v3