Втор ден како се асфлатира локалниот пат (од регионален пат Маврово – Дебар до спортското игралиште во долно маало) кој води до населеното место Жировница.

Општина Маврово и Ростуша во соработка со Министерството за Финансии почна со реализација на овој инфраструктурен проект од кој се очекува значително подобрување на условите за сообраќај на овој патен правец . 
Сите градежни активности одат во согласност на нормите и обврските кои произлегуваат од самиот проект.
Решавањето на главните инфраструктурни проблеми е во насока на заживување и подобрување на квалитетот на живот во сите населени места во општината. 

zi1 zi8 zi3 zi4 zi5