Во тек е асфалтирање на дел од локалниот пат (од стара амбуланта до место викано долна чешма) кој води до населеното место Скудриње. Општина Маврово и Ростуша почна со реализација на инфраструктурниот проект од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој кој предвидува рехабилитација на дел од локалнит пат за Скудриње.
asfalt 6 asfalt 1 asfalt 2 asfalt 4 asfalt 5