Завршна сметка – 2023 година


Завршна сметка – 2022 година


Завршна сметка – 2021 година


 

2020

Завршна Сметка – 2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ. – 2020

Фискална Табела 2020


2019

Завршна Сметка – 2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ. – 2019


2018

Завршна Сметка – 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ. – 2018


2017

Завршна Сметка – 2017

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ. – 2017


2016

Завршна Сметка – 2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ. – 2016


2015

ZAVRSNA SMETKA 2015

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ ЗАВРШНА СМЕТКА 2015-година


2014

Zavrsna smetka – 2014 godina


2013

Завршна сметка ОМР за 2013 година


2012

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ На ОПШ за 2012 год

ZAVRSNA SMETKA 2012 za ELS


2011

ZAVRSNA SMETKA 2011 za ELS