Од Јавното Препријатие за Комунални Дејности – Маврово информираа дека поради дефект на цефка ф -50 од водоводна линија во населба Маврови анови и дефект на огрлица профил ф – 100 милиметри од водоводната мрежа во село Врбен неколку часови жителите на овие две населени места останаа без вода за пиење. По брзата интервенција на работните екипи за санација и одстранување на дефектите кои се појавуваат на водоводните мрежи кои се во надлежност на Комуналното препријатие, дефектите беа санирани и повторно вода за пиење имаше за сите жители од овие населени места.
jkp jkp1 jkp2