grb

EIAR_Tender_No_7_en

Elaborat zs_Tender_No_7_mk

http://www.roads.org.mk/444/2176/elaborat-za-zashtita-na-zivotnata-sredina-za-rekonstrukcija-i-rehabilitacija-na-lokalnata-patna-mreza-vo-republika-makedonija-vii-tender

http://www.roads.org.mk/468/2177/environmental-impact-assessment-report-for-reconstruction-and-rehabilitation-of-the-local-road-network-project-in-republic-of-macedonia-vii-tender