ОПШТИНА МАВРОВО

ПОД-ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО“

 

Општина МАВРОВО преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка, обезбеди финансиски средства за реализација на под-проектот „реконструкција и изградба на улично осветлување во општина Маврово “.

Имплементацијата на проектот предвидено е да трае 12 месеци.

Проектот предвидува :Делница за осветлување меѓу Ростуше мост и локалитетот наречен ” Зад Чука ”  и  делница осветлување меѓу Жировнички мост и млекара ” Болетин”.

Подетални информации околу самиот под-проект се презентирани во Проектниот докумет кој во електронска форма може да го пронајдете на следниов линк PAD Mavrovo_Rostushe  или пак директно може да го  контактирате  лицето Слободан Лајкоски контакт телефон 076 269 600

 

grb