Во посета на реконструкцијата на локалниот пат за село Врбен. Средствата во износ од околу 500.000 евра се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски. Овој пат го користат и Национален парк Маврово и АД ЕСМ Гостивар.