Како резултат од оддрзаниот состанок по иницијатива на градоначалникот на општина МАВРОВО И РОСТУША г-дин  МУКРЕМ МЕХМЕДИ кој се оддржа во просториите на општината во присуство на командирите на полициските станици од Ростуше, Маврово,Гостивар и Дебар се со цел да се поедностават процедурите околу регистрирање на тракторите како и на мотокултиваторите, денес екипа на АМСМ излезе на територијата на насата општина и на лице место ги вршеше сите потребни работи за побрзо и поефикасно и благонавремено регистриранје на истите. Градганите сопственици на трактори и мотокултиватори беа задоволни од брзата и ефикасна работа на екипата од АМСМ и исказаа голема благодарност до градонаалникот г-дин  МУКРЕМ МЕХМЕДИ како и до опстинската администрација и вработените во полициската станица ростусе. екипата на АМСМ  ке остане на насата територија се до заврсувањето на регистрација на сите трактори и мотокултиватории кои се наодгаат на насата територија.

traktor