Во прилог пренесуваме записник од оддржан состанок со претседателите на МЗ од населените места во општината, со единствена точка на дневен ред
Разгледување на состојбата со корона вирусот на локално ниво.