Учениците од Основното Училиште Блаже Конески од с. Скудриње во рамките на проектот Меѓуетничка Интеграција во Образованието го посетија ОУ„Кемал Ататурк“ од Пласница со кое училиште заедно го реализираат овој проект. Учениците од двете Основни Училишта заеднички реализираа повеќе наставни активности, ликовни изложби, богата култорно уметничка програма преку која промовираа дел од културното наслество од двата региони. Директорот Амзо Ахмедоски и учениците од Основното Училиште Блаже Конески од с. Скудриње изразија голема благодарност до домаќините од ОУ„Кемал Ататурк“ од Пласница за срдечното гостопримство, одличната соработка, разбирање и другарувањето. Радосен сум што имаме одличен партнер (пријателско училиште) со кого верувам дека во иднина ќе имаме одлична соработка, а ова е само еден почеток на нашите идни активности и пријателства изјави директорот Амзо Ахмедоски.
ou blaze 7 ou blaze 8 ou blaze ou blaze 2 ou blaze 3 ou blaze 4 ou blaze 6