Преку проектот МСИП – Подобрување на општинските услуги, Министерството за Финансии на Општина Маврово и Ростуше и додели грант во вредност од 1.862.999 денари од компонента Ц “Инвестициски грантови”.
Општината овие срества ги искористи за набавка на повеќе наменско возило – трактор, кој е опремен со соларка, корпа за чистење снег и мулчер.
Тракторот беше набавен преку јавен повик во согласност на процедурата на Светска банка.