Тим од Владата на РМ предводен од Претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски заедно со ,Вицепремиерот Владимир Пешевски, министри, заменици министри, државни секретари и директори на државни и јавни претпријатија вечерва на граѓанска трибина во Ростуша на која трибина граѓаните од нашиот регион ќе бидат запознаени со активностите кои ги превзема Владата на РМ како и активности кои се превземаат во соработка со Општината како и планираните проекти кои треба да се реализираат во наредниот период со цел подобрување на условите за живот на сите нас. Масовното присуство на граѓани со свои прашања и идеи ќе биде од интерес на сите нас кои живееме тука во еден од најубавите региони од нашата држава.

Граѓанската трибина ќе се оддржи во домот на култура во с. Ростуше во 20 час.30 мин

mukrem- gruevski