Денес 2.09.2021 се работи со полна пареа во Жарноска Голема Планина, Дешат, Прекугранично возење велосипеди.

Todays 02.09.2021 progres on Zarnoska Golema planina locality in the frame of Cross border biking project….