Почитувани сограѓани

Согласно заложбите на Владата на Република Македонија за поголема достапност до информациите и отвореност кон граѓаните, а во функција за полесно остварување на одредени права, услуги и проекти, Јавната Установа Меѓуопштински Центар за Социјални Работи – Гостивар организира отворени денови за жителите на Општина Маврово и Ростуша секој четворток од 10:00 часот во канцеларијата за социјални работи во Ростуша.

Општина
Маврово и Ростуша
Сектор за односи со јавноста