Со финансинки срества обезбедени од буџетот на Општината се прави потпорен зид на локалниот пат кој води до населеното место Жировница.

Имајќи во предвид дека во наредните денови треба овој дел од патот да се асфалтира, општината обезбеди финансиски срества за изградба на овој потпорен зид кој ќе го заштити овој дел од локалниот пат. 

zirovnica 6 zirovnica 1 zirovnica 2 zirovnica 3