Потпишан договор за отпочнување на градежни активности во с. Ростуше.
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски и директорот на ЕУРО-ЕДИЛ Ракип Рамаданоски потпишаа договор за изградба на потпорни ѕидови, реконструкција, проширување и асфалтирање на локалниот пат до с. Ростуше во висина од 15.758.290 денари без ддв.
Со потпишување на овој договор ќе се отпочне со градежни активности, односно изградба на потпорни ѕидови, проширување, санација, реконструкција и асфалтирање на локалниот пат за с. Ростуше, од спојот на регионалниот пат Гостивар – Дебар до полициската станица во Ростуше.
Финансиските срества се обезбедени од Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој.