Завршија градежните активности околу уредување и поплочување на кругот на спортската сала Македонија која е составен дел од Спортско Рекреативниот Центар “Радика”. По поставувањето на парно греење на дрва кое треба да ги подобри условите за работа во зимскиот период заврши и втората фаза на реализација на овој проект кој предвидуваше паркинг простор, поплочување, зелени површини, односно целосно уредување на делот околу спортската сала. Финансиските срества целосно се обезбедени од сопствениот буџетsala2 sala 1от на општината.