Градоначалникот на Општината Мукрем Мехмеди на сите ученици од Општинските Основни Училишта како и на учениците од Општинското Средно Училиште им го честита Новата 2016 година со желби за успех, многу здравје и долг живот.
Но иста така и учениците од сите основни училишта на свој најискрен начин преку своерачно изработени новогодишни честитки на Градоначалникот Мехмеди му ја честитаа новата година и му посакка многу здравје и успечна работа во новата 2016 година.