Трета година по ред општина Маврово и Ростуше објавува повик за Доделување на еднократен финансиски надомест за студентите од општината запишани на додипломски студии од државните и приватните универзитети во Р.С.Македонија