Во тек е уредување на паркинг просторот во месноста викана Сисвети во село Скудриње, простор кој што ќе се користи особено во летните месеци кога нашинците доаѓаат во своите родни огништа.
Продолжуваме со реализација на проекти за доброто на граѓаните.