Во Домот на Култура во Ростуша во духот на транспарентното и отчетно работење на Општината, Градоначалникот Мукрем Мехмеди пред граѓаните на Општина Маврово и Ростуша, пред нашите браќа и сестри кои се на привремена работа надвор од границите на РМ а во моментот се тука меѓу нас, како и пред нашинци од градот Маница Р. Турција изврши презентација на сработените проекти кои беа реализирани од страна на Општината како и презентација на проектите кои се во тек на реализација и активностите кои се планираат да се превземат во наредниот период. Воедно честитајќи им ја новата 2014 година им посака многу здравје, среќа и успех во иднина.
otcet otcet 1