Отворен повик за покана на тендер за ”Идентификација на потребните градежни активности за реконструкција на канцеларија во старата општинска зграда”