Учениците од СОУ Маврово – Ростуша со голема подржка од директорот, Бајрам Требишки и наставничкиот персонал учествуваа  кој се одржа во “СГГУ Здравко Цветкоски” во Скопје. Учениците кои го претставуваа СОУ покажаа солидни резултати во сите области, додека ученичката Санида Рамаданоска во областа на Систематика го освои III-то место.

Ние како Општина упатуваме големи честитки до сите наши ученици и професори кои на овој натпревар успешно го претставуваа нашето Средно Општинско Училиште, со желби за поголем успех во иднина! 

sou4 sou natprevar sou 2