Општина Маврово и Ростуше

Преставници од Општината во Матичните Служби при Склучување на Брак

 

Месна Канцеларија с. Скудриње
1.       Анеса Абдули Сејдиу
2.       Пајазит Мурати
3.       Џелал Абдиу

 

Месна Канцеларија с. Жировница
1.       Алил Алили
2.       Муслија Селмани
3.       Есмир Билали

 

Месна Канцеларија с. Ростуше
1.       Насер Хоџа
2.       Нуризија Мифтари
3.       Фарија Илјази

 

Месна Канцеларија с. Маврови Анови
1.       Драгче Давидоски
2.       Добре Антимоски