Денес во општина Маврово и Ростуше се одржа средба со проектниот тим на CNVP и се разговараше за прогресот на Проектот „Еко – тезги дополнителна можност за промоција на локалните вредности и еко производи“. Овој Проект е добитник на Грант во рамките на проектот „Одржливо искористување на природните ресурси во Кораб-Кoритник, Шaра и Албанските Aлпи“, имплементиран од страна на CNVP и финансиски поддржан од PONT.