Select Page

Огласи

Огласи

Tender for creation of Visitor Center

Општина Маврово и Ростуше го отвара овој повик за учество на тендер за изградба на канцеларија која ќе служи како инфоцентар за туристи.  VOLUME 1 a14_declaration_honour_en-1Download b8o1_admingrid_simp_enDownload d4j1_fif_enDownload d4j3_lefcompany_enDownload ds2_contractnotice_simpl_enDownload ds4b_itt_simpl_en-1Download ds4c_tenderform_simpl_enDownload ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_enDownload ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_enDownload Form-4.3_Power-of-attorneyDownload VOLUME 2 d4p_annexgc_enDownload ds4n_contract_simpl_enDownload ds4o_specialconditions_simpl_enDownload VOLUME 3 d4u_techspec_enDownload MAVROVO-ROSTUSHE-ENDownload MAVROVO-ROSTUSHE-MKDownload VOLUME 4 4ds4w_finoffer_4dot2_simpl_enDownload VOLUME 5...

Tender for purchasing of off road Vehicle

. A- Instruction to tenders and tender form to be completed and submitted by tenderer a14_declaration_honour_enDownload a14_declaration_honour_en.docDownload c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.doc bez nosilkaDownload c4g_annexivfinoffer_en.docDownload c4l_tenderform_enDownload c4o1_fif_en.pdfDownload c4o2_lefcompany_enDownload E_1_Provisional-and-final-acceptanceDownload -------------------------------- c2_contractnotice_en.docDownload c4b_itt_en.docDownload B- Draft contract special conditions annexes c4c_contract_en.docDownload c4d_specialconditions_en.docDownload c4e_annexigc_en.pdfDownload c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en.doc bez nosilkaDownload c4g_annexivfinoffer_en.docDownload c4o1_fif_en.pdfDownload c4o2_lefcompany_enDownload E_1_Provisional-and-final-acceptanceDownload C- Further information c4j_admingrid_enDownload...

Tender for Creation of Visitor Center

Општина Маврово и Ростуше го отвора овој повик за учество на тендер Volume 1 a14_declaration_honour_enDownload Download d4j1_fif_enDownload b8o1_admingrid_simp_enDownload d4j3_lefcompany_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_enDownload ds2_contractnotice_simpl_enDownload ds4b_itt_simpl_enDownload ds4c_tenderform_simpl_enDownload ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_enDownload ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_enDownload Form 4.3_Power of attorneyDownload Volume 2 d4p_annexgc_enDownload ds4n_contract_simpl_enDownload ds4o_specialconditions_simpl_enDownload Volume 3 d4u_techspec_enDownload MAVROVO ROSTUSHE MKDownload MAVROVO ROSTUSHE ENDownload Volume 4 4ds4w_finoffer_4dot2_simpl_enDownload Volume 5...

Соопштение

Почитувани, Во табелата подолу се наведени сите лица кои заклучно со 07.03.2021 година се пријавиле на конкурсот за Учество во својство на реонски инструктор/реонски попишувач на Пописот на населението, домаќинствата и становите на Република Северна Македонија за 2021 година. За таа цел, на ден 11.03.2021 (четврток) во10 и во 12 часот во просториите на СОУ Маврово и Ростуше, со адреса во Ростуше ќе се одржи тестирање за реонски инструктори и попишувачи. На тестирањето задолжително е носење заштитна маска КН 95 како и потребните документи наведени во кокурсот.  Amir Imeri Xhemil Bedrija Sejdiu Bajram Gezim Shaqiri Xheladin Hasib Rashiti Shaban Hesat Rashiti Shaban Sami Rashiti Minir Seldina Aliju Zafer Selmin Ibraimi Sadula Semire Ejupi Ersan Shenol Ramadani Izet Tasim Asani Redzep Zuhra Ademi NurizijaIdrizi Авмет салију Зидија Александар Костиќ Томислав Арзије Јонузи Мусо Ашмет Изеири Идриз Билге Сезаир Авни Вахида Селмани Ешреф Енес Муратоски Невзат Ермин Лазими Исењ Есмин Амети...

Повик за изградба на велосипедски патеки

Call proposal Ref. No.: IPA/2019/411-186/A2.1/A2.2 In the framework of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe& Dibra.”funded by the European Union, represented by the Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia, Municipality of Mavrovo and Rostushe is looking for a company for implementation of the construction works for “Creation of 23km of natural mountain bike trails, installation of signposting and info-boards and marking with red and white markation 17km of gravel/off roads in the project area v.Zirovnica - part of Mavrovo and Rostushe municipality” The deadline for tender submission is on 26th of January 2021, 16:00hrs. Detailed information about tender dossier, please find in the link below:...

ОГЛАС

Повик за поднесување на понуди - Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2 Република Северна Македонија   Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2                                                               MSIP2-SIG-NCB-015-20   Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.   Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој гранд да ги искористи за плаќања по договор за: изградба на локален пат од с.Присојница до с.Аџиевци, општина Маврово и Ростуше.   Општина Маврово и Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, изградба на локален пат од с.Присојница...

Покана за тендер

INVITATION TO TENDER FOR “IDENTIFICATION, CONSTRUCTION AND INTERVENTION FOR IMPROVING MARKING AND SIGNING FOR CREATION OF 40 KM BIKE TRAILS IN BOTH SIDES OF THE BORDERS (BETWEEN NORTH MACEDONIA AND ALBANIA), TRAINING OF TRAINERS AND TRAINING OF MOUNTAIN BIKE GUIDES/TRAIL BUILDERS” I am pleased to inform you that [your firm] [the consortium led by you] is invited to take part in the competitive negotiated procedure for the above contract. The complete tender dossier is attached to this letter. It includes: Покана за...

Оглас

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија  Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП     MSIP2-NCB-18-19       Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.   Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Рехабилитација на локален пат во н.м. Скудриње.   Општина Маврово и Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Рехабилитација на локален пат во н.м. Скудриње.   Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking