Денес 17.04.2020 година (петок) од 16:00 часот до 21.04.2020 година (вторник) до 05:00 часот стапи во сила новата мерка за забрана на движење на сите наши сограѓани во РСМ.
Од тие причини сите наши граѓани кои ќе имаат итна потреба од основни намирници, на барање на правните субјекти, Штабот за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше за 18, 19 и 20.04.2020 година издаде дозвола за работа во периодот од 10:00 до 16:00 часот (исклучиво по принцип преку нарачка по телефон и достава до дома, и никаку поинаку) на следните фирми:
Центар дооел – Жировница тел. контакт 070832670
ЖИРОВНИЦА Експорт Жировница – тел контакт 070229240
МЕ НИЛ Жировница – тел контакт 042487188
АЛМИ Компани Требиште тел контакт 070229681
МАЛ ОДМОР Маврови Анови – тел контакт 070278610
МАВРОВСКИ МЕРАК Маврово – тел контакт 078303035
МАН КОММ. Анови – тел контакт 071309716
РОСТУШЕ СИТИ – Ростуше тел контакт 075229415
ЕКСИМ КОРАБ – М. Анови тел контакт 071677003
МЕЛИ ПРОМ – Скудриње тел контакт 078316637
МЕРИС – Присојница тел контакт 072245103
ТП Али Пром – Велебрдо тел контакт 078325868
ТП Велебрдо Комерц контакт телефон 070799799 и 078384125.
Лазе Симески – Маврово, контакт телефон 070229007
Напомена: Може само преку телефонски повик да се направи нарачка, и никаку поинаку, додека доставата ќе биде лично од продавачот до вашите домови.
Да ги почитуваме мерките на забрана за движење, затоа што казните за непочитување се големи.
Останете дома, почитувајте ги препораките, тоа е најмалку што може да направите за себе и вашите најблиски. Само така ќе придонесеме овој период да трае пократко.