Вработените во ЈКП-Маврово непречено и со полн ентузијазам ги извршуваат своите работни задачи чистејќи го отпадот од сите населени места во Нашата Општина, со што се подобрува квалитетот на живот на населението. Еколошки чистата средина е приоритетен услов за здрав и подобар живот на сите граѓани, имајќи го тоа во предвид сите вработени во ЈКП-Маврово се максимално заангажирани за што поефикасно извршување на своите работни задачи.
jkp- mavrovo