Учениците од Основното Училиште Блаже Конески од с. Скудриње во рамките на проектот Меѓуетничка Интеграција во Образованието кој проект го реализираат со меѓусебна соработка со Основното Училиште Кемал Ататурк од с. Пласница направија изведба на модна инспирација на традиционални носии од Мадедонско, Турско и Италијанското културно наслество.
Целта на проектот кој се спроведува втора година по ред е градење на подобар соживот и промовирање клима на заемно разбирање и почитување.
Проектот за меѓуетничка интеграција ќе се реализира до декември 2015 година во повеќе училишта во земјава.
sk 111 ou sk12 ou sk123 ou skud11