Министерката за Внатрешни Работи, Гордана Јанкулоска и Градоначалникот, Мукрем Мехмеди на средба со граѓаните од с. Скудриње
Министерката за Внатрешни Работи, Гордана Јанкулоска и Градоначалникот, Мукрем Мехмеди на средба со граѓаните од с. Скудриње, на која средба се отвори плодна дискусија на теми што имаат допирна точка и со нашите кои се наоѓаат на привремена работа во европските држави како и нашите граѓани кои живеат и работат тука.
Од страна на неколку граѓани се укажа на проблем со кој се соочуваат при влез во нашата држава од преголеми гужви и предолго чекање на граничните премини при контрола на влез во нашата држава. На тоа Министерката, Јанкулоска одговори дека тоа се редовни процедури и дека не секогаш зависи само од нашата царинарска служба, има прописи поставени од Европската Унија кои ние како држава сме обврзани да ги спроведуваме, исто така потенцира дека се ќе стори што е во нејзина можност да ги олесни условите како за влез така и за излез од нашата држава.
Исто така беше искажана благодарност до Градоначалникот, Мукрем Мехмеди за иницијативата што ја поттикна со што се обезбеди екипа од СВР Тетово да доадѓаат и да вршат сликање за патни исправи и лични карти во просториите на полициската станица во с. Ростуша

foto136