Градоначлникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски потпиша Меморандум за Соработка со Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН.
Целта на потпишувањето на овој Меморандум за соработка е воспоставување на соработка на полето на екологијата, културата и спортот помеѓу Општината и Здружението.
Соработката подразбира изработување на проекти и давање поддршка за нивна реализација.