Денеска во посета на нашата општина беа претставници на Македонското здружение за култура и солидарност “Дебре” од Чандиби, Измир, Република Туркије предводени од претседателот на здружението Beytullah Kazaferoğlu со членовите Ruşit Ramazanoğlu, Urfi Abdulioğlu, Şefik Guneş и Nevzat Güneş. Благодариме за нивната посета и преку нив испраќаме поздрави до сите наши исселеници во Република Туркије.