По повод Еколошкиот ден што го одбележува Република Македонија како проект ”Македонија без отпад – 2015”, Општина Маврово и Ростуше, Јавното Комунално Препријатие – Маврово, Националниот Парк – Маврово и Општинските образовни институции на 3.10.2015 година (Сабота) заедно ќе организираат голема еколошка акција во која покрај вработените во овии институции ќе биде вклучена и механизација за одстранување на отпадите кои ги има во неколку таканаречени диви депонии на територијата на Општината. Во оваа голема еколошка акција ќе се чисти на атарите на селата Ростуше, Велебрдо, Требиште и Битуше, за таа цел ги информираме сите граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа еколочка акција моѓе да ни се приклучат утре на овие локалитети од 9:00 часот наутро.

 e1