Маврово турата 2013 ќе се одржи во недела на 16 јуни. Покрај рекреативната тура околу езерото ќе се организира и професионален маратон и полумаратон како и дополнителни активности.. Организаторите ќе обезбедат автобуски превоз (250 МКД за автобуска карта и 100 денари за превоз на велосипед). Благодарение на поддршката од спонзорите, сите средства собрани од годинешната Маврово тура ќе бидат донирани за доуредување на патеките по кои се вози Маврово турата.

mavrovo-tura

Следејќи ја традицијата, ќе биде организирана лотарија со многу интересни награди, како што се велосипед, викенди за двајца, ручек за двајца во дел од Мавровските ресторани, годишна риболовна дозвола и др.. Сите ќе можат да учествуваат во лотаријата со купување на посебно дизајнираната маичка или купоните за лотарија. Секој што ќе ја носи маичката Маврово тура 2013 ќе има слободен влез во пештерата Шаркова дупка и жичарата.

http://npmavrovo.org.mk/tour/2013/

Program on June 16, 2013

 

Time Activity Place
05:00 Departure of organized transport velopsipedistite registered for the marathon or half marathon in mountain biking Parking across from the Holiday Inn, Skopje
07:30 Arrival of participants Square Mavrovo
08:00 Raising the starting numbers and packages for participants prof.maraton Square Mavrovo
09:00 Start of mountain bike tours (43km and 83km) Square Mavrovo
08:30 Departure of buses organized for recreational riders registered for the tour around the lake Parking across from the Holiday Inn
10:30 Arrival of participants Square Mavrovo
11:00 Opening the event, addressed to: 
– The mayor of Mavrovo and Rostuse, d. Mukrem Mehmedi 
– The director of the park, d. Oner Jakuposki
Square Mavrovo
11:3011:30 Start Biking Clinic for about Mavrovo lake (with additional optional tour to safari park Bunec)  
Start walking tours
Square Mavrovo
15:00 End all cycling and walking tours Square Mavrovo
15:00 Cultural program: Square Mavrovo
16:00 Lottery   
Ceremony awards for competition in mountain biking
Square Mavrovo
17:00 Departure of buses to Skopje Square Mavrovo

June 16, 2013: Accompanying activities

Time Activity Location
10:00 to 17:00 Free Market Square Mavrovo
12:00 to 16:00 Organized visit the cave with a guide – Cave will be open for visitors from 12:00 to 16:00  
Free entry with shirt purchased Mavrovo Tour 2013
Cave Sharkova hole
10:00 to 17:00 Riding the cable car 
ride free with purchased shirt Mavrovo Tour 2013
11:30 to 17:00 Cultural and music program Square Mavrovo

Програма за 16 Јуни 2013

 

Време Активност Место
08:00 Подигнување на стартните броеви и пакети за учесниците во проф.маратон Плоштад Маврово
09:00 Почеток на планинските велосипедски тури (43km и 93km) Плоштад Маврово
08:30 Поаѓање на организираните автобуси за рекреативните велосипедисти регистрирани за турата околу езерото Паркинг спроти хотелот Холидеј ин
10:30 Пристигнување на учесниците Плоштад Маврово
11:00 Отворање на настанот, обраќање на:
– Градоначалникот на Маврово и Ростуше, г. Мукрем Мехмеди
– Директорот на НП Маврово, г. Онер Јакупоски
Плоштад Маврово
11:30

11:30

Почеток на велосипедската тура окoлу Мавровското Езеро (со дополнителна тура по избор во сафари паркот Бунец)
Почеток на пешачките тури
Плоштад Маврово
15:00 Крај на сите велосипедски и пешачки тури Плоштад Маврово
15:00 Културна програма: Плоштад Маврово
16:00 Лотарија
Церемонија за доделување на награди за натпреварот во планински велосипедизам
Плоштад Маврово
17:00 Заминување на автобусите кон Скопје Плоштад Маврово

16 јуни 2013 година: Придружни активности

Време Активност Место
10:00 – 17:00 Слободен пазар Плоштад Маврово
12:00 – 16:00 Организирана посета во пештерата со водич – пештерата ќе биде отворена за посети од 12:00 до 16:00 часот
Слободен влез со купена маица Тура Маврово 2013
Пештера Шаркова дупка
10:00 -17:00 Возење со жичарница
Слободно возење со купена маица Тура Маврово 2013
11:30 – 17:00 Културно-музичка програма Плоштад Маврово