Локалниот Совет за Превенција на Општина Маврово и Ростуше со кој претседаваше Градоначалникот Медат Куртовски одржа состанок на кој присуствуваа и Претседателот на Советот на Општината Алил Алили, командирите на полициските одделенија од Ростуше, Маврово, Жировница и Срезимир, командирот на противпожарна единица од Дебар, директори на јавни установи и претседатели на месни заедници.
На состанокот се отвори расправа по следните точки:
1. Разгледување на безбедносната состојба во општината, мерките кои треба да се превземаат за справување со аномалиите кои би се случиле пред почетокот на летната туристичка сезона, проблемите во Сообраќајот како и јавниот ред и мир предизвикани од зголемениот број на граѓани во овој период од годината.
2. Разгледување на Одлуката за времено регулирање на режимот на Сообраќајот во дел од населените места во Општината, се со цел да се олесни животот на сите наши граѓани.