Во организација на “Milieukontakt Macedonia” (member of Milieukontakt International Network) Градоначалникот на Општината, Мукрем Мехмеди во Велес учествуваше на координативен состанок со градоначалниците на партнерските општини вклучени во Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. На состанокот беа разгледани повеќе можности како и меѓународни искуства за правење стратегии за заштита како и справување со последиците од климатските промени. Климатските промени предизвикани од глобалното затоплување претставуваат се поголема закана за човештвото и влијаат врз развојот на повеќе сектори – земјоделството, енергетиката, транспортот, здравството и туризмот и други стопански гранки.
opst 123