за учество на жени на обука за

Брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи

Фондација ЦЕЕД Македонија во соработка со општина Маврово Ростуше објавува конкурс за учество на жени жителки на Општина Маврово Ростуше на Обука за брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2hDX9AwPgk62uaiPZNRyh0BYwgBqWCZkBI4eA6acRmv5Llg/viewform