Квартални Извештаи за 2024

Квартални Извештаи за 2023

Квартални Извештаи за 2022 четврт квартал

Квартални Извештаи за 2022 трет квартал

3. Квартален извештај – трет квартал 2021

2. Квартален Извештај

Obrazec K1-MavrovoRostuse

Obrazec K2-MavrovoRostuse

Obrazec K3-MavrovoRostuse

Квартален Извештај – прв квартал 2021

Извештај К3 прв квартал 2021