На ден 17.06.2022 год. Д.П.Т.У.  “ПРТОНТТО” дооел во соработка со Општина Маврово и Ростуше  ќе изврши терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и други штетници.

Дезинсекцијата ќе се извршува после 24:00 часот до раните утрински часови.

Се известуваат граѓаните да превземаат мерки за заштита особено пчеларите да ги заштитат нивните пчели.