Select Page

Извештаи

Извештаи

Исплата на еднократна финансиска помош на студентите од општина Маврово и Ростуше

Општина Маврово и Ростуше изврши исплата на еднократната финансиска помош за студентите во износ од 6.000 денари.Врз основа на јавниот повик за доделување на еднократен финансиски надомест на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високо образовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година комисија составена од општината изврши преглед на пристигнатите барања и на сите студенти кои ги исполнуваа условите според јавниот повик изготви решенија и се изврши нивна исплата. Вкупно беа одобрени дваесет и девет барања и беа реализирани исто толку исплати. Ова е еден скромен допринос од страна на општината и ова е втора година како се помагаат студентите од нашата...

Информација за одржана дводневна Работилница “Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив

Информација за одржана дводневна Работилница "Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив: Развивање заедничка стратегија за соработка/прилагодување и план за спроведување", која ја организираше Канцеларијата на Координаторот за економски и еколошки активности на ОБСЕ (ККЕЕА) во партнерство со Аделфи, Тинк-Тенк од Германија, и во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 2-3 ноември...

ИЗВЕСТИЕ !

На ден 09.09.2022 година ќе се реализира втората терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и останати штетници.Дезинсекцијата ќе се изведува навечер после 24.00 часот до раните утрински часови, само под поволни временски услови, ( ако случајно времето е врнежливо или со јак ветер дезинсекцијата се одложува за утредента или нареден ден под поволни временски услови ).За таа цел граѓаните треба да превземаат соодветни мерки за заштита а посебно Пчеларите да ги заштитат пчелите.                                                   Општина Маврово и...

Известување

Општина Маврово и Ростуше ги известува своите граѓани, дека, од 05.09.2022 (Понеделник) до 07.09.2022 година (Среда) во периодот од 10:00 до 16:00 часот, поради рехабилитација на регионалниот пат Маврово - Дебар ќе биде воспоставен времен режим комплетно затворен...

ПОВИК ДО ПРИМАТЕЛИТЕ НА ПОМОШ

Општина Маврово и Ростуше ги известува сите заинтересирани лица кои сакаат да ги користат услугите од програмата „Општинско – корисна работа“, со која се предвидува мобилен тим да врши услуги (набавка на основни продукти за хигиена и исхрана, препишување и набавка на лекови, плаќање сметки, придружба на лекар или некоја друга институција по потреба, заедничка прошетка и дружење) на стари изнемоштени лица и лица со попречености. Заинтересираните лица да се пријават во просториите на општина Маврово и Ростуше најдоцна до 29.06.2022 год. (среда). Оваа активност се реализира преку проектот „Социјални услуги за сите“, со којашто се опфатени 55 крајни...

И З В Е С Т У В А Њ Е

На ден 17.06.2022 год. Д.П.Т.У.  “ПРТОНТТО” дооел во соработка со Општина Маврово и Ростуше  ќе изврши терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и други штетници. Дезинсекцијата ќе се извршува после 24:00 часот до раните утрински часови. Се известуваат граѓаните да превземаат мерки за заштита особено пчеларите да ги заштитат нивните пчели....

З А П И С Н И К

Од осмата седница на советот на Општина Маврово и Ростуше Датум на одржување :  26.04.2022 година во 11.00 часот. Место на одржување – Сала за состаноци . Присутни : Теута Мирто Претседател на советот на Општина Маврово и Ростуше , Фуат Асани, Ахмет  Ахмети , Кебир Билали, Анеса Јонузоска Мавмути , Александра Матеска  Елдина Сакири, Ристе Попоски, Ќенан Елези, Шенол Рамадани. Оправдано отсутен :  Сеадин Сејдију. Гости на седницата : Повереник на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, Советник за буџетска кординација Суада Мавмути , Советникот за управување со кризи Фадил Шабани, Советник за образование Емир Емрулаи и Секретар на Општина Маврово и Ростуше Осман Сејдиу.     Со седницата председаваше Претседателот на советот на Општина Маврово и Ростуше Теута Мирто....

Квартални Извештаи

Квартални Извештаи за 2024 K1-prv-kvartal-2024gDownload K2-прв-квартал-2024Download К3-прв-квартал-2024-г-Download Квартални Извештаи за 2023 K1-chetvrt-kvartal-2023Download к2-четврт-квартал-2023Download к3-четврт-квартал-2023Download k1-tret-kvartal-2023Download K2-2023-tret-kvartalDownload к3-трет-квартал-2023Download K1-vtor-kvartal-2023Download K2-vtor-kvartal-2023-Download K3-vtor-kvartal-2023Download К1-2023-прв-кварталDownload K2-2023-првDownload извештај-К3-прв-квартал-2023Download Квартални Извештаи за 2022 четврт квартал К1-четврт-квартал-2022Download k2-четврт-квартал-2022Download К3-четврт-квартал-2022Download Квартални Извештаи за 2022 трет квартал k1-tret-kvartal-2022Download K2-2022-tret-kvartal-1Download k3-tret-kvartal-2022Download kvartalen-izveshtaj-vtor-kvartal-2022Download kvartalen-izveshjat-k3-vtor-kvartal-2022Download K2-2022-vtorDownload 3. Квартален извештај - трет квартал 2021 K3 - tret kvartalDownload Kvartalen izveshtaj - tret kvartal 2021Download 2. Квартален Извештај Obrazec K1-MavrovoRostuse Obrazec K2-MavrovoRostuse Obrazec K3-MavrovoRostuse Квартален Извештај - прв квартал 2021 Извештај К3 прв квартал 2021 Извештај К3 втор квартал 2021Download Квартален извештај втор квартал 2021Download K2-2021 - втор...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking