Select Page

Извештаи

Извештаи

Информација за одржана дводневна Работилница “Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив

Информација за одржана дводневна Работилница "Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив: Развивање заедничка стратегија за соработка/прилагодување и план за спроведување", која ја организираше Канцеларијата на Координаторот за економски и еколошки активности на ОБСЕ (ККЕЕА) во партнерство со Аделфи, Тинк-Тенк од Германија, и во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 2-3 ноември...

ИЗВЕСТИЕ !

На ден 09.09.2022 година ќе се реализира втората терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и останати штетници.Дезинсекцијата ќе се изведува навечер после 24.00 часот до раните утрински часови, само под поволни временски услови, ( ако случајно времето е врнежливо или со јак ветер дезинсекцијата се одложува за утредента или нареден ден под поволни временски услови ).За таа цел граѓаните треба да превземаат соодветни мерки за заштита а посебно Пчеларите да ги заштитат пчелите.                                                   Општина Маврово и...

Известување

Општина Маврово и Ростуше ги известува своите граѓани, дека, од 05.09.2022 (Понеделник) до 07.09.2022 година (Среда) во периодот од 10:00 до 16:00 часот, поради рехабилитација на регионалниот пат Маврово - Дебар ќе биде воспоставен времен режим комплетно затворен...

ПОВИК ДО ПРИМАТЕЛИТЕ НА ПОМОШ

Општина Маврово и Ростуше ги известува сите заинтересирани лица кои сакаат да ги користат услугите од програмата „Општинско – корисна работа“, со која се предвидува мобилен тим да врши услуги (набавка на основни продукти за хигиена и исхрана, препишување и набавка на лекови, плаќање сметки, придружба на лекар или некоја друга институција по потреба, заедничка прошетка и дружење) на стари изнемоштени лица и лица со попречености. Заинтересираните лица да се пријават во просториите на општина Маврово и Ростуше најдоцна до 29.06.2022 год. (среда). Оваа активност се реализира преку проектот „Социјални услуги за сите“, со којашто се опфатени 55 крајни...

И З В Е С Т У В А Њ Е

На ден 17.06.2022 год. Д.П.Т.У.  “ПРТОНТТО” дооел во соработка со Општина Маврово и Ростуше  ќе изврши терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и други штетници. Дезинсекцијата ќе се извршува после 24:00 часот до раните утрински часови. Се известуваат граѓаните да превземаат мерки за заштита особено пчеларите да ги заштитат нивните пчели....

З А П И С Н И К

Од осмата седница на советот на Општина Маврово и Ростуше Датум на одржување :  26.04.2022 година во 11.00 часот. Место на одржување – Сала за состаноци . Присутни : Теута Мирто Претседател на советот на Општина Маврово и Ростуше , Фуат Асани, Ахмет  Ахмети , Кебир Билали, Анеса Јонузоска Мавмути , Александра Матеска  Елдина Сакири, Ристе Попоски, Ќенан Елези, Шенол Рамадани. Оправдано отсутен :  Сеадин Сејдију. Гости на седницата : Повереник на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, Советник за буџетска кординација Суада Мавмути , Советникот за управување со кризи Фадил Шабани, Советник за образование Емир Емрулаи и Секретар на Општина Маврово и Ростуше Осман Сејдиу.     Со седницата председаваше Претседателот на советот на Општина Маврово и Ростуше Теута Мирто....

Квартални Извештаи

Квартални Извештаи за 2022 четврт квартал К1-четврт-квартал-2022Download k2-четврт-квартал-2022Download К3-четврт-квартал-2022Download Квартални Извештаи за 2022 трет квартал k1-tret-kvartal-2022Download K2-2022-tret-kvartal-1Download k3-tret-kvartal-2022Download kvartalen-izveshtaj-vtor-kvartal-2022Download kvartalen-izveshjat-k3-vtor-kvartal-2022Download K2-2022-vtorDownload 3. Квартален извештај - трет квартал 2021 K3 - tret kvartalDownload Kvartalen izveshtaj - tret kvartal 2021Download 2. Квартален Извештај Obrazec K1-MavrovoRostuse Obrazec K2-MavrovoRostuse Obrazec K3-MavrovoRostuse Квартален Извештај - прв квартал 2021 Извештај К3 прв квартал 2021 Извештај К3 втор квартал 2021Download Квартален извештај втор квартал 2021Download K2-2021 - втор...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking