Select Page

Известување

Известување

Јавен повик

Ве информираме дека општина Тетово ја објави повторно позицијата за Раководител на заедничко одделение за управување со води и ризици од поплави во Заедничко одделение за управување со води и ризици од поплави во Полошки регион. Ве замолуваме да го циркулирате огласот до заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат условите за оваа позиција.  Подолу линк од објавата во веб страната на општина...

Одржливо искористување на природните ресурси

Денес во општина Маврово и Ростуше се одржа средба со проектниот тим на CNVP и се разговараше за прогресот на Проектот „Еко - тезги дополнителна можност за промоција на локалните вредности и еко производи“. Овој Проект е добитник на Грант во рамките на проектот „Одржливо искористување на природните ресурси во Кораб-Кoритник, Шaра и Албанските Aлпи“, имплементиран од страна на CNVP и финансиски поддржан од...

Повик за Доделување на еднократен финансиски надомест

Трета година по ред општина Маврово и Ростуше објавува повик за Доделување на еднократен финансиски надомест за студентите од општината запишани на додипломски студии од државните и приватните универзитети во Р.С.Македонија   Јавен-повик-2024Download Барање-за-редовни-студентиDownload Барање-за-завршен-прв-циклус-на-студииDownload...

Покана

Почитувани, Општина Маврово и Ростуше Ве поканува на четвртата форумска сесија во рамки на Проектниот форум што ќе се одржи во Дом на култура во Ростуше, на ден 30.01.2024 година (вторник), во 11:00 часот. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. На четвртата форумска сесија учесниците ќе имаат можност предложените проекти да ги приоретизираат и најприоритетните да аплицираат за реализација во рамки на проектниот фонд од 50.000 УСД обезбедени од страна на Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC) – Швајцарска амбасада. Вашето присуство, активно учество и Вашиот придонес ќе биде од особено значење за успешно спроведување на проектниот форум. Прилог: Агенда...

ПОКАНА

Трета форумска сесија во рамките на Проектот Зајакнување на општинските совети во општина Маврово и Ростуше, Дом на култура во Ростуше, 13.12.2023, време 11:00 часот 3.-Dneven-red-3-FS_MiRDownload...

Општина Маврово и Ростуше

Почитувани, Во Домот на култура во Ростуше, на ден 29.11.2023, со почеток од 11:00 часот се одржа втората форумска сесија, од проектот Форуми на заедниците. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. На Втората форумска сесија граѓаните имаа можност да се запознаат со концептите кои беа презентирани од работните групи, кои во третата сесија веќе ќе се дополнуваат и ќе се рангираат во зависност од нивниот приоритет. Ви благодариме за Вашето присуство, активно учество и придонес. Се надеваме дека со вашето учество и на наредните форумски сесии ќе допринесете за успешно спроведување на проектниот...

ПОКАНА

Почитувани, Општина Маврово и Ростуше Ве поканува на Втората форумска сесија во рамки на Проектниот форум што ќе се одржи во Дом на култура во Ростуше, на ден 29.11.2023, во 11:00 часот. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) и Општина Маврово и Ростуше. Целта на проектниот форум е поддршка на учеството на граѓаните во развојот на заедницата и донесувањето на одлуки на локално ниво. 2.-Pokana_licna_Gradonacalnik_MiRDownload...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking