Select Page

Известување

Известување

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНТРОЛЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДХТ КЕТА АГРО-ТУРИЗАМ ДОО, с. МАВРОВО. 

Врз основа на претходно издадено Решение со ЗАДОЛЖУВАЊЕ како испекциска мерка со рок од 30 дена, Општина Маврово и Ростуше преку Овластениот инспектор за животна средина на ден 28.11.2022 година, согласно законската регулатива, изврши Контролен инспекциски надзор врз правниот субјект ДХТ КЕТА АГРО - ТУРИЗАМ ДОО - с. Маврово, при што констатираше дека: Трите локации на патот од с. Маврово кон с. Ниќифорово каде беше депонирано земја и камен од ископот при вршење градежни активности од страна на правниот субјект, се расчистени и вратени во првобитна, односно задоволителна состојба, со што, правниот субјект постапил по инспекцискиот акт во...

Прашалник за собирање предлози за Буџет на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2023 година

Почитувани, Општина Маврово и Ростуше согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законост за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2023 година. Со цел да се активираат жителите во процесот на креирање на буџетот на општината и да се алоцираат средствата во согласност со нивните потреби, креиран е прашалник преку кои ќе можете да партиципирате во утврдување на приоритетите во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2023 година. Прашалникот се состои од неколку кратки прашања и истиот нема да ви одземе повеќе од 10 минути. Општина Маврово и Ростуше однапред Ви се заблагодарува за вашето одвоено време....

Информација за одржана дводневна Работилница “Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив

Информација за одржана дводневна Работилница "Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив: Развивање заедничка стратегија за соработка/прилагодување и план за спроведување", која ја организираше Канцеларијата на Координаторот за економски и еколошки активности на ОБСЕ (ККЕЕА) во партнерство со Аделфи, Тинк-Тенк од Германија, и во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 2-3 ноември...

КОНКУРС

за учество на жени на обука за Брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи Фондација ЦЕЕД Македонија во соработка со општина Маврово Ростуше објавува конкурс за учество на жени жителки на Општина Маврово Ростуше на Обука за брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи. Konkurs_Mavrovo-RostusheDownload...

ИЗВЕСТИЕ !

На ден 09.09.2022 година ќе се реализира втората терестичка дезинсекција на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за уништување на возрасни форми на комарци и останати штетници.Дезинсекцијата ќе се изведува навечер после 24.00 часот до раните утрински часови, само под поволни временски услови, ( ако случајно времето е врнежливо или со јак ветер дезинсекцијата се одложува за утредента или нареден ден под поволни временски услови ).За таа цел граѓаните треба да превземаат соодветни мерки за заштита а посебно Пчеларите да ги заштитат пчелите.                                                   Општина Маврово и...

Известување

Општина Маврово и Ростуше ги известува своите граѓани, дека, од 05.09.2022 (Понеделник) до 07.09.2022 година (Среда) во периодот од 10:00 до 16:00 часот, поради рехабилитација на регионалниот пат Маврово - Дебар ќе биде воспоставен времен режим комплетно затворен...

Паркинг простор во с.Требиште

Започната тендерската постапка за изградба на паркинг простор во с.Требиште со вредност од 2.466.850,00 денари. Со овој проект Требиштани ќе добијата конечно решение за сообраќајниот метеж кој посебно се појавува во летните...

И З В Е С У В А Њ Е

Советот за Јавно Здравје како Работно тело на Советот на Општина Маврово и Ростуше ги известува граѓаните на Општината дека се во тек активностите за вршење анализа на исправноста на водата за пиење од водоводите и селските чешми ( за кои не е надлежно ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови) од поголемите населени места во Општината. Резултатите од спроведените анализи – после нивното добивање ќе им бидат достапни на граѓаните. Во месец Јуни беше реализирана првата етапа од Акциониот план за ставање под контрола на вектор преносливи заболувања со посебен осврт на комарци и крлежи. Беше извршена лаврицидна дезинсекција и прва етапа од адултицидна дезинсекција. Исто така беше извршена и дератизација за уништување на глодари односно намалување на бројноста на нивната популација. Сите овие активности беа извршени под непосредна контрола на Доктор специјалист епидемиолог. Советот за Јавно Здравје е на мислење дека некои негативни коментари на социјалните мрежи и обидите...

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking