Почитувани наши сограѓани, сите оние кои биле на лекарски преглед во приватната Педијатриска Амбуланта во Дебар минатата недела,
да останат во самоизолација, преку телефонски повик да ги известат своите Матични Доктори или Здраствениот Дом во Ростуше за нивната здраствена состојба.

Воедно доколку има било каква промена во нивното здравје, да ги известат своите Матични Доктори или Здраствениот дом во Ростуше.