Во склоп на програмата ‘Летен Културен Бран’ организирана од Општина Маврово и Ростуша како главен настан ќе се одржи манифестацијата „Избор на традиционална Мавровско-Реканска пита“.
Почеток на настанот -6 јули 2013 (сабота)

-10.00 часот пречек на гостите во с.Ростуше.

-11.00 часот посета на Водопадот Дуф.

-12.30 часот враќање од Дуф и тргнување за Hotel Tutto во с.Јанче.

-13.00. часот во Hotel Tutto с.Јанче ќе следи:

-Отварање на настанот од страна на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша Мукрем Мехмеди;
-Формирање на Комисија за избор на најдобра пита;
-Доделување на награди за најдобрите пити.

Настанот ќе биде збогатен со културно уметничка програма.

Ве Очекуваме!

mavrovsko_rekanska_pitarekanska_pita_jance3