Специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје ја спроведе првата фаза превентивна дезинсекција против комарци на територијата на Општина Маврово и Ростуша.

Прскањето се одвиваше од земја, во периодот од 20 часот до 7 часот наутро. Беа опфатени зелените површини, населените места и други претходно одредени локации во општината.

Пчеларите ги заштитија пчелите во периодот на запрашување, односно ги превзедоа потребните мерки за да избегнат евентуални последици по пчелните семејства.

Дезинсекцијата на подрачјето на Маврово и Ростуша се спроведе со одлука на локалната самоуправа која ги обезбеди финансиските срества за превентивната мерка.

dezinfekcija