Како дел од проектот Еколошки Чиста Општина на градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше г-дин Мукрем Мехмеди во соработка со директорот на ЈПКД – МАВРОВО г-дин Васе Ѓорѓески и вработените во ЈПКД – Маврово направија акција со поставување на табли кој укажуваат забрана за фрлање смет на места наречени диви депонии.
Вработените во J.П.K.Д – Маврово покрај секојдневните обврски што ги извршуваат на територијата на целата општина денес на сите места каде што е можно несовесно да се фрла смет, поставуваа табли со натпис кој забранува секакво фрлање на смет на таканарецените диви депонии..
komunalno